Карталар

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

682-744 жж. Түрік қағанаты XVIII ғ. Қазақстанның және көрші елдердің территориясы Ұлы Түрік қағанатының құлауы (603-744 жж.) 1643 жылы Жоңғар Алатауында болған Орбұлақ шайқасының сызбасы 1750 ж. Қазақ ордасының шамамен территориялық шекарасы XIII ғасырдағы Алтын Орда Қазақ хандығы Қазақ хандығы және көрші мемлекеттер XVI-XVII ғғ. Қазақстан территориясындағы бірінші Шыңғыс Ұлыстары (XIII-XIV ғғ.) X ғ. Қазақстан Ұлы Ұлыс (Алтын Орда) – XIII-XV ғғ. XVII ғ. Қазақстан Ұлы Жібек жолы және тарихи ескерткіштер Ұлы хандар тұсындағы Моңғол империясы Ұлы Жібек жолы. Марко Полоның картасы. Моңғолияның Шыңғыс ханмен бірігуі Ұлы Жібек жолы және Қазақстанның ежелгі қалалары Алтын Орда XIV ғ. Ертедегі карта Махмұт Қашқаридың Диуани лұғат-ат-түрік кітабындағы IX ғасырдағы Хазар қағандығы XV-XVI ғғ. Қазақ хандығы IX-XII ғғ. Қыпшақтар IX ғ. Қазақстан XVI ғ. Қазақстан Абылай хан тұсындағы Қазақ хандығы Моңғол шапқыншылығы кезіндегі Қазақстан территориясы (XIII ғ.) VIII ғ. бірінші жартысындағы Қазақстан Жошы Ұлысы Алтын Орда XVIII ғ. (В.Л.Егоров) XI-XII ғғ. Дешті Қыпшақ XV ғ. ортасындағы Ұлы Ұлыстың ыдырауы (Алтын Орда) XI ғ. Евразия Жошы Ұлысы XIV ғасырдағы Алтын Орда (В.Л. Егоров) Жоңғар шапқыншылығы XV ғ. 60-70 жж. Қазақстан Моңғол шапқыншылығы қарсаңындағы Қазақстан XVIII ғ. 70-90 жж. Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыс Жоңғар шапқыншылығына қарсы қазақ халқының Отан үшін соғысы Шаңды жорық 1771 ж. Батыс Түрік қағанаты (630 ж.) Жоңғар шапқыншылығына қарсы Жоңғар шапқыншылығына қарсы қазақ халқының азаттық соғысы Қазақстанның ежелгі қалалары Сырым Датұлының көтерілісі (1783-1797 жж.)	XIII