Тест 71

Азамат соғысы және революция. Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерлісі.

1. Уақытша өкімет қайсы әлеуметтік топтыңмүддесін қорғады?

2. Жетісу облысының Уақытша үкіметінің комиссары:

3. Жергілікті социал- демократтардың ашық түрде жұмыс істей бастаған кезі:

4 Ұлттық демократияшыл зиялыларының жетекшісі:

5.1917 жылы халыққа жат, қауіпті бағыт ұстанған саяси ұйым:

6. «Алаш» саяси партиясын құру және оның бағдарламасын жасау мәселесі қашан көтерілді?

7. «Қазақ жастарыны революцияшыл одағы» қай жерде құрылды?

8. «Түркістан федералистер партиясы» қашан құрылды?

9. Уақытша үкіметтің 1917 жылы 8 қыркүйектегі қаулысы бойынша жергілікті халыққа бөлінген ақша:

10 "Жергілікті шаруаларға беру керек" ұранын көтерген: